با سلام

من و خانم حسینی درروز یکشنبه  تاریخ ۲۴/۷/۱۳۹۰ در دبستان رمضانی جلسه با والدین را برگزار می کنیم.

+ نوشته شده در  شنبه بیست و سوم مهر ۱۳۹۰ساعت 17:5  توسط   | 

جدول برگزاری جلسات و تماس تلفنی با والدین مربیان پیش دبستان

آموزشگاه

واحد

جنسیت

مربی

جلسه با والدین

تماس تلفنی یا

 ملاقات حضوری

مجتمع آموزشی

حضرت سیدالشهدا (ع)

رمضانی

پسرانه

خانم حسینی

خانم خانلری

۱.  ۲۴/۷/۱۳۹۰ 

 

چمران

دخترانه

خانم برگ ریزان

خانم دولت آبادی

۱. ۲۴/۷/۱۳۹۰ 

 

پسرانه

خانم صمدزاده

خانم دولت آبادی

۱. ۱۱/۷/۱۳۹۰ 

۱. چهارشنبه آخر هر ماه 

پاسداران

دخترانه

خانم هدایتی

خانم صمدزاده

۱. 17/07/1390

۱. سه شنبه آخر هر ماه 

پسرانه

خانم ایزدی

خانم یاوری

۱. ۹/۸/۱۳۹۰

۱.روزهاي شنبه دوشنبه هر هفته ودوشنبه ي هر ماه قبل از هر ارزشيابي وامتحان كه تاريخ آنها به والدين اعلام شد. 

مهریز

دخترانه

خانم طباطبائی

خانم عبدلی

 

 

پسرانه

خانم طباطبائی

خانم عبدلی

 

 

دبستان دخترانه

امام موسی کاظم (ع)

-

دخترانه

خانم  برگ ریزان

۱. ۱۱/۸/۱۳۹۰

 

دبستان دخترانه

فاطمه الزهرا (س)

-

دخترانه

خانم ابراهیم زاده

۱. ۳۰/۷/۱۳۹۰ 

 

مجتمع آموزشی خالقیه

-

دخترانه

خانم خبیری پور

خانم صالحه زاده

 

پسرانه

خانم خبیری پور

خانم صالحه زاده

۱. ۲۵/۷/۱۳۹۰

 ۱.روزهای شنبه تا سه شنبه

 

* لطفاً نوشتن مطلب در هر خانه جدول با درج شماره و تاریخ دقیق انجام گردد.

 

+ نوشته شده در  یکشنبه هفدهم مهر ۱۳۹۰ساعت 20:48  توسط   | 

از اطلاع رساني دقيق و خوب شما تشكر ميكنم     ياوري

+ نوشته شده در  شنبه شانزدهم مهر ۱۳۹۰ساعت 17:27  توسط   | 

اعضای گروه پیش دبستان شرکت روشنگران راه فردای کویر

نام و نام خانوادگی

محل فعالیت

خانلری   راضیه

مجتمع آموزشی حضرت سید الشهدا (ع) واحد پسرانه رمضانی

خبیری پور  الهام

مجتمع آموزشی خالقیه واحدهای پسرانه و دخترانه

یاوری  اعظم

مجتمع آموزشی حضرت سید الشهدا (ع) واحد پسرانه پاسداران

عبدلی  مریم

مجتمع آموزشی حضرت سید الشهدا (ع) واحد پسرانه و دخترانه مهریز

طباطبائی  مینا السادات

مجتمع آموزشی حضرت سید الشهدا (ع) واحد پسرانه و دخترانه مهریز

هدایتی   الهام السادات

مجتمع آموزشی حضرت سید الشهدا (ع) واحد دخترانه پاسداران

حسینی   فخر السادات

مجتمع آموزشی حضرت سید الشهدا (ع) واحد پسرانه رمضانی

برگ ریزان  زهره

مجتمع آموزشی حضرت سید الشهدا (ع) واحد دخترانه چمران

دبستان دخترانه امام موسی کاظم  (ع)

ایزدی  سیده زهرا

مجتمع آموزشی حضرت سید الشهدا (ع) واحد پسرانه پاسداران

صمدزاده  زکیه

مجتمع آموزشی حضرت سید الشهدا (ع) واحد پسرانه چمران  و دخترانه پاسداران

صالحه زاده  حمیده

مجتمع آموزشی خالقیه واحد پسرانه

ابراهیم زاده

دبستان دخترانه فاطمه الزهرا (س)

دولت آبادی  فاطمه

مجتمع آموزشی حضرت سید الشهدا (ع) واحد دخترانه و پسرانه چمران

 

+ نوشته شده در  شنبه شانزدهم مهر ۱۳۹۰ساعت 8:53  توسط   | 

با سلام

من و خانم صمدزاده در دبستان سیدالشهدا دخترانه پاسداران یک شنبه مورخ 17/7/90 ساعت 4 عصر جلسه اولیا و مربیان را برگزار می کنیم.

 

+ نوشته شده در  جمعه پانزدهم مهر ۱۳۹۰ساعت 12:37  توسط   | 

جلسه : اول               تاریخ :  14/7/1390           پایه : پیش دبستان               کتاب : رایانه ۱


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  یکشنبه دهم مهر ۱۳۹۰ساعت 13:53  توسط   |